ข่าวสมาคมฯ

ไม่พบข้อมูลในหมวดนี้

ติดต่อสมาคมชั่งตวงวัดไทย

สมาคมชั่งตวงวัดไทย

7/54 สินธานีอเวนิว ถนนรามอินทรา 52 กรุงเทพฯ 10230
โทรศัพท์ 02 - 9485703 - 6
โทรสาร 02 - 9485707

 

ชื่อบัญชี "สมาคมผู้ประกอบการเครื่องชั่งไทย"
ธนาคารกรุงศรีอยุธยา สาขาถนนจันทน์ บัญชีออมทรัพย์เลขที่ 133-1-33175-1
และบัญชีกระแสรายวันเลขที่ 133-0-03114-0