สมาคมชั่งตวงวัดไทย โทร. 02 948 5703-6 โทรสาร 02 948 5707

สมาคมชั่งตวงวัดไทยข่าวและกิจกรรมสมาคมฯ

ประกาศกระทรวงพาณิชย์ เรื่อง ข้อปฎิบัติเกี่ยวกับการใช้เครื่องชั่งแบบแท่นชั่งที่ติดตรึงกับที่ซึ่งมีพิกัดกำลังตั้งแต่ 20 เมตริกตันขึ้นไป และมีส่วนชั่งน้ำหนักเป็นระบบดิจิทัล (เครื่องชั่งรถยนต์) พ.ศ. 2559 ประกาศกระทรวงพาณิชย์ เรื่อง ข้อปฎิบัติเกี่ยวกับการใช้เครื่องชั่งแบบแท่นชั่งที่ติดตรึงกับที่ซึ่งมีพิกัดกำลังตั้งแต่ 20 เมตริกตันขึ้นไป และมีส่วนชั่งน้ำหนักเป็นระบบดิจิทัล (เครื่องชั่งรถยนต์) พ.ศ. 2559
โดยที่เป็นการสมควรปรับปรุงประกาศกระทรวงพาณิชย์ดังกล่าวให้สอดคล้องกับสภาพการณ์ปัจจุบัน เพื่อให้การปฎิบัติเกี่ยวกับการใช้เครื่องชั่งแบบแท่นชั่งชนิดติดตรึงอยู่กับที่ ซึ่งมีพิกัดกำลังตั้งแต่ 20 เมตริกตันขึ้นไป และมีส่วนชั่งน้ำหนักเป็นระบบดิจิทัล (เครื่องชั่งรถยนต์) เป็นไปด้วยความถูกต้องและเกิดความเป็นธรรมในทางการค้าแก่ผู้เกี่ยวข้อง

สารอวยพรปีใหม่พุทธศักราช ๒๕๕๙ จากนายกสมาคมชั่งตวงวัดไทย สารอวยพรปีใหม่พุทธศักราช ๒๕๕๙ จากนายกสมาคมชั่งตวงวัดไทย
ปีพุทธศักราช ๒๕๕๘ เป็นอีกปีหนึ่งที่เราต้องเผชิญกับความวุ่นวายต่างๆ ทั้งจากภายในประเทศและต่างประเทศ สมาชิกสมาคมฯจำต้องปรับหาวิธีการและกลยุทธ์ที่เหมาะสมเพื่อรับมือกับสิ่งที่เกิดขึ้น พร้อมทั้งพัฒนาศักยภาพในทุกๆด้านเพื่อให้ธุรกิจมีความเข้มแข็งมั่นคงอย่างต่อเนื่องและยั่งยืน

เอกสารประชุม 3 / 3 คณะทำงานศึกษาแนวทางการปฏิบัติ เกี่ยวกับต้นแบบเครื่องชั่งตวงวัดตามมาตรา ๒๑/๑  เอกสารประชุม 3 / 3 คณะทำงานศึกษาแนวทางการปฏิบัติ เกี่ยวกับต้นแบบเครื่องชั่งตวงวัดตามมาตรา ๒๑/๑
ร่างประกาศกระทรวงพาณิชย์ เรื่องหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการยื่นต้นแบบและการให้ความเห็นชอบต้นแบบเครื่องชั่งตวงวัดของพนักงานเจ้าหน้าที่ ( -๒ )

เว็บบอร์ด

  หัวข้อคำถาม เข้าชม ผู้ตอบ
คณะทำงานศึกษาแนวทางการปฏิบัติเกี่ยวกับต้นแบบของเครื่องชั่งตวงวัดตามมาตรา ๒๑/๑
โดย : Chaisit   เมื่อ : 2015-11-27 09:27:06
243
2
จับสาวกดรีโมทโกงตราชั่งรับซื้อยาง
โดย : Chaisit   เมื่อ : 2015-11-05 21:48:44
291
1
ขอสอบถามครับการเรียกเจ้าหน้าที่ชั่งตวงวัดมาตรวจตราชั่งชั่งรถเสียค่าใช้จ่าย 8,000 บาทนี่ปร
โดย : Bunyong   เมื่อ : 2015-10-06 22:04:41
347
3
ด่วน! ขอเชิญประชุมร่วมกับผู้อำนวยการกลุ่มงานมาตรฐานเครื่องชั่ง
โดย : Chaisit   เมื่อ : 2015-10-05 20:46:47
260
0
การกำหนดคุณสมบัติผู้ประกอบการธุรกิจเครื่องชั่ง
โดย : Chaisit   เมื่อ : 2015-08-06 12:17:50
349
0
สมาชิกสมาคมชั่งตวงวัดไทยประจำปีพ.ศ.2558
โดย : Chaisit   เมื่อ : 2015-05-19 21:51:16
442
0
ปรับปรุงทะเบียนสมาชิกสมาคมชั่งตวงวัดไทย
โดย : Chaisit   เมื่อ : 2015-04-07 14:02:29
435
0
พรบ.ชั่งตวงวัด 2557 ฉบับที่3
โดย : THANAWAT   เมื่อ : 2015-03-26 15:04:00
631
0
ขอถามเรื่องการชั่งรถ ภายในโรงงานครับ
โดย : ramaset   เมื่อ : 2015-03-25 16:49:55
465
1
วันนี้ ! เศษเงิน 1,000 บาท ของคุณ ซื้ออะไรได้บ้าง???
โดย : Chaisit   เมื่อ : 2015-03-01 22:24:31
447
0