ข่าวสมาคมฯ

layer
layer sublayer
layer sublayer

ข่าวและกิจกรรมสมาคมฯ


คณะกรรมการและที่ปรึกษาสมาคมชั่งตวงวัดไทย ประจำปี พ.ศ. 2558-2559 คณะกรรมการและที่ปรึกษาสมาคมชั่งตวงวัดไทย ประจำปี พ.ศ. 2558-2559
ด้วยมติที่ประชุมใหญ่เลือกคุณกฤษชนม์ เมธีนพอนันต์ เป็นนายกสมาคมชั่งตวงวัดไทยประจำปี พ.ศ. 2558-2559 และได้ดำเนินการจัดตั้งคณะกรรมการและที่ปรึกษาสมาคมชั่งตวงวัดไทย ดังมีรายนามต่อไปนี้

 ร่วมงานเสวนาพิเศษ เรื่องการเตรียมความพร้อมสำหรับผู้ประกอบการภายใต้พระราชบัญญัติ มาตราชั่งตวงวัดฉบับที่ 3 พ.ศ. 2557 ร่วมงานเสวนาพิเศษ เรื่องการเตรียมความพร้อมสำหรับผู้ประกอบการภายใต้พระราชบัญญัติ มาตราชั่งตวงวัดฉบับที่ 3 พ.ศ. 2557
ร่วมงานเสวนาพิเศษ เรื่อง "การเตรียมความพร้อมสำหรับผู้ประกอบการภายใต้พระราชบัญญัติ มาตราชั่งตวงวัดฉบับที่ 3 พ.ศ. 2557" โดย ผู้อำนวยการสำนักกำกับและตรวจสอบเครื่องชั่ง ชำระค่าลงทะเบียน 1,000 บาท พร้อมรับสิทธิประโยชน์ 6 รายการ

คณะกรรมการสมาคมชั่งตวงวัดไทยเข้ามอบกระเช้าอวยพรปีใหม่ 2558 แก่ผู้บริหารกระทรวงพาณิชย์ คณะกรรมการสมาคมชั่งตวงวัดไทยเข้ามอบกระเช้าอวยพรปีใหม่ 2558 แก่ผู้บริหารกระทรวงพาณิชย์
คุณจรัญ จัดหงษา นายกสมาคมชั่งตวงวัดไทย พร้อมกรรมการและที่ปรึกษา เข้าพบคุณสันติชัย สารถวัลย์แพศย์ รองอธิบดีกรมการค้าภายใน เพื่อแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและมอบกระเช้าอวยพรปีใหม่ 2558


ประมวลภาพกิจกรรมสมาคมฯ


การประชุมใหญ่สมาคมชั่งตวงวัดไทยประจำปี 2558 และการเลือกตั้งนายกสมาคมประจำปีวาระ 2558-2559 การประชุมใหญ่สมาคมชั่งตวงวัดไทยประจำปี 2558 และการเลือกตั้งนายกสมาคมประจำปีวาระ 2558-2559
เมื่อวันศุกร์ที่ 13 มีนาคม 2558 สมาคมชั่งตวงวัดไทยได้รับเกียรติจากคุณทรงกลด อุบลสิงห์ อดีตรองอธิบดีกรมการค้าภายในเป็นประธานเปิดการประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2558 และเป็นประธานการเลือกตั้งนายกสมาคมชั่งตวงวัดไทยประจำปีวาระ 2558-2559
ภาพงานเลี้ยงสังสรรค์และการประชุมใหญ่ ประจำปีพุทธศักราช 2555/2556 ภาพงานเลี้ยงสังสรรค์และการประชุมใหญ่ ประจำปีพุทธศักราช 2555/2556
ภาพงานเลี้ยงสังสรรค์และการประชุมใหญ่ ประจำปีพุทธศักราช 2555/2556 วันเสาร์ที่ 6 เมษายน 2556 เวลา 18.00 - 22.00 น. ณ ภัตตาคารแวร์ซาย พาเลซ จังหวัดนนทบุรี
นายกสมาคมชั่งตวงวัดไทย พร้อมด้วยคณะกรรมการและที่ปรึกษา เข้าเยี่ยมชม การปรับเทียบตุ้มน้ำหนักขนาด 500 กก. นายกสมาคมชั่งตวงวัดไทย พร้อมด้วยคณะกรรมการและที่ปรึกษา เข้าเยี่ยมชม การปรับเทียบตุ้มน้ำหนักขนาด 500 กก.
นายกสมาคมชั่งตวงวัดไทย พร้อมด้วยคณะกรรมการและที่ปรึกษา เข้าเยี่ยมชม การปรับเทียบตุ้มน้ำหนักขนาด 500 กก. Class F2 ที่สำนักงานกลางชั่งตวงวัด กระทรวงพาณิชย์ เพื่อเตรียมส่งมอบให้แก่ศูนย์ชั่งตวงวัด 3 แห่ง ได้แก่ ศูนย์ขอนแก่น ศูนย์เชียงใหม่ และศูนย์ชลบุรี
ภาพสัมมนาการตรวจสอบเพื่อให้คำรับรองเครื่องชั่งรถยนต์ วันที่ 24 สิงหาคม 2555 ภาพสัมมนาการตรวจสอบเพื่อให้คำรับรองเครื่องชั่งรถยนต์ วันที่ 24 สิงหาคม 2555
สัมมนาการตรวจสอบเพื่อให้คำรับรองเครื่องชั่งรถยนต์ วันที่ 24 สิงหาคม 2555 โรงแรมริชมอนด์
ภาพอบรมสัมมนา สมาคมผู้ประกอบการเครื่องชั่งไทยและสำนักงานชั่งตวงวัดจังหวัดอุบลราชธานี ภาพอบรมสัมมนา สมาคมผู้ประกอบการเครื่องชั่งไทยและสำนักงานชั่งตวงวัดจังหวัดอุบลราชธานี
ภาพอบรมสัมมนา สมาคมผู้ประกอบการเครื่องชั่งไทยและสำนักงานชั่งตวงวัดจังหวัดอุบลราชธานี

 ค้นหา
  หัวข้อคำถาม เข้าชม ผู้ตอบ
ปรับปรุงทะเบียนสมาชิกสมาคมชั่งตวงวัดไทย
โดย : Chaisit   เมื่อ : 2015-04-07 14:02:29
35
0
พรบ.ชั่งตวงวัด 2557 ฉบับที่3
โดย : THANAWAT   เมื่อ : 2015-03-26 15:04:00
61
0
ขอถามเรื่องการชั่งรถ ภายในโรงงานครับ
โดย : ramaset   เมื่อ : 2015-03-25 16:49:55
59
1
วันนี้ ! เศษเงิน 1,000 บาท ของคุณ ซื้ออะไรได้บ้าง???
โดย : Chaisit   เมื่อ : 2015-03-01 22:24:31
76
0
ข่าว พรบ.ชั่งตวงวัด ประกาศราชกิจจานุเบกษาแล้ว
โดย : joke   เมื่อ : 2014-12-25 09:52:56
170
0
รายงานสรุป สัมมนาเชิงปฏิบัติการปรับปรุงโครงสร้างองค์กรชั่งตวงวัดของประเทศไทย
โดย : joke   เมื่อ : 2014-11-27 04:08:47
195
1
การจัดประชุมใหญ่และเลือกตั้งนายกสมาคมชั่งตวงวัดไทย
โดย : Chaisit   เมื่อ : 2014-11-05 07:39:47
191
0
ข่าว พระราชบัญญัติ ชั่ง ตวง วัด
โดย : joke   เมื่อ : 2014-10-03 05:00:16
232
1
ผู้เข้าร่วมประชุมเรื่อง กำหนดมาตรฐานเครื่องชั่ง และคุณสมบัติผู้ประกอบการ
โดย : joke   เมื่อ : 2014-09-16 02:58:45
295
1
พรบ. ชั่ง ตวง วัด
โดย : joke   เมื่อ : 2014-09-12 07:03:14
232
0