สมาคมชั่งตวงวัดไทย โทร. 02 948 5703-6 โทรสาร 02 948 5707

สมาคมชั่งตวงวัดไทย


ข่าวและกิจกรรมสมาคมฯ

คณะทำงานศึกษาแนวทางการปฏิบัติ เกี่ยวกับต้นแบบเครื่องชั่งตวงวัดตามมาตรา ๒๑/๑ คณะทำงานศึกษาแนวทางการปฏิบัติ เกี่ยวกับต้นแบบเครื่องชั่งตวงวัดตามมาตรา ๒๑/๑
เพื่อกำหนดสถาบันหรือองค์การชั่งตวงวัด ของรัฐบาลต่างประเทศหรือระหว่างประเทศ และพิจารณายกร่างหลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขการยื่นต้นแบบและการให้ความเห็นชอบ ต้นแบบของพนักงานเจ้าหน้าที่ โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อนำเสนอคณะกรรมการชั่งตวงวัดเพื่อพิจารณา

ศูนย์ชั่งตวงวัดภาคตะวันออก (ชลบุรี)  จะดำเนินการกำกับดูแลการ ใช้เครื่องชั่งตวงวัด ศูนย์ชั่งตวงวัดภาคตะวันออก (ชลบุรี) จะดำเนินการกำกับดูแลการ ใช้เครื่องชั่งตวงวัด
ด้วยศูนย์ชั่งตวงวัดภาคตะวันออก (ชลบุรี) จะดำเนินการกำกับดูแลการ ใช้เครื่องชั่งตวงวัดที่มีอายุคำรับรองให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติมาตราชั่งตวงวัด

เชิญประชุมร่วมกับผู้อำนวยการกลุ่มงานมาตรฐานเครื่องชั่ง สำนักงานกลางชั่งตวงวัด เชิญประชุมร่วมกับผู้อำนวยการกลุ่มงานมาตรฐานเครื่องชั่ง สำนักงานกลางชั่งตวงวัด
สมาคมชั่งตวงวัดไทยขอเชิญกรรมการ, ที่ปรึกษา และสมาชิกของสมาคมชั่งตวงวัดไทย เข้าประชุมร่วมกับผู้อำนวยการกลุ่มงานมาตรฐานเครื่องชั่ง (ผอ.ชาตรี อารีวงศ์) เกี่ยวกับประกาศกระทรวงพาณิชย์ ...

เพิ่มศักยภาพผู้ประกอบการไทย ด้วยเครื่องหมายรับรองปริมาณสินค้าหีบห่อ ใบเบิกทางสู่มาตรฐานอาเซียน เพิ่มศักยภาพผู้ประกอบการไทย ด้วยเครื่องหมายรับรองปริมาณสินค้าหีบห่อ ใบเบิกทางสู่มาตรฐานอาเซียน
เพิ่มศักยภาพผู้ประกอบการไทย ด้วยเครื่องหมายรับรองปริมาณสินค้าหีบห่อ ใบเบิกทางสู่มาตรฐานอาเซียน

เว็บบอร์ด

  หัวข้อคำถาม เข้าชม ผู้ตอบ
คณะทำงานศึกษาแนวทางการปฏิบัติเกี่ยวกับต้นแบบของเครื่องชั่งตวงวัดตามมาตรา ๒๑/๑
โดย : Chaisit   เมื่อ : 2015-11-27 09:27:06
2
0
จับสาวกดรีโมทโกงตราชั่งรับซื้อยาง
โดย : Chaisit   เมื่อ : 2015-11-05 21:48:44
73
0
ขอสอบถามครับการเรียกเจ้าหน้าที่ชั่งตวงวัดมาตรวจตราชั่งชั่งรถเสียค่าใช้จ่าย 8,000 บาทนี่ปร
โดย : Bunyong   เมื่อ : 2015-10-06 22:04:41
142
3
ด่วน! ขอเชิญประชุมร่วมกับผู้อำนวยการกลุ่มงานมาตรฐานเครื่องชั่ง
โดย : Chaisit   เมื่อ : 2015-10-05 20:46:47
93
0
การกำหนดคุณสมบัติผู้ประกอบการธุรกิจเครื่องชั่ง
โดย : Chaisit   เมื่อ : 2015-08-06 12:17:50
179
0
สมาชิกสมาคมชั่งตวงวัดไทยประจำปีพ.ศ.2558
โดย : Chaisit   เมื่อ : 2015-05-19 21:51:16
281
0
ปรับปรุงทะเบียนสมาชิกสมาคมชั่งตวงวัดไทย
โดย : Chaisit   เมื่อ : 2015-04-07 14:02:29
268
0
พรบ.ชั่งตวงวัด 2557 ฉบับที่3
โดย : THANAWAT   เมื่อ : 2015-03-26 15:04:00
326
0
ขอถามเรื่องการชั่งรถ ภายในโรงงานครับ
โดย : ramaset   เมื่อ : 2015-03-25 16:49:55
293
1
วันนี้ ! เศษเงิน 1,000 บาท ของคุณ ซื้ออะไรได้บ้าง???
โดย : Chaisit   เมื่อ : 2015-03-01 22:24:31
285
0