สมาคมชั่งตวงวัดไทย โทร. 02 948 5703-6 โทรสาร 02 948 5707

สมาคมชั่งตวงวัดไทย


ข่าวและกิจกรรมสมาคมฯ

สมาคมชั่งตวงวัดไทยมอบเครื่องชั่งบุคคล จำนวน 40 เครื่อง ให้แก่สำนักกำกับและตรวจสอบเครื่องชั่ง กรมการค้าภายใน กระทรวงพาณิชย์ สมาคมชั่งตวงวัดไทยมอบเครื่องชั่งบุคคล จำนวน 40 เครื่อง ให้แก่สำนักกำกับและตรวจสอบเครื่องชั่ง กรมการค้าภายใน กระทรวงพาณิชย์
สมาคมชั่งตวงวัดไทยโดยคุณกฤษณ์ชนม์ เมธีนพอนันต์ นายกสมาคมฯ มอบเครื่องชั่งบุคคล จำนวน 40 เครื่องให้แก่สำนักกำกับและตรวจสอบเครื่องชั่ง ...

พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๘ ทรัพย์สินทางปัญญาที่เกี่ยวข้องกับธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๘ ทรัพย์สินทางปัญญาที่เกี่ยวข้องกับธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์
ทรัพย์สินทางปัญญาที่เกี่ยวข้องกับธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๘

การร่างประกาศกระทรวงพาณิชย์ เรื่องข้อปฏิบัติเกี่ยวกับการใช้เครื่องชั่งแบบแท่นชั่งชนิดติดตรึงอยู่กับที่ซึ่งมีพิกัดตั้งแต่ ๒๐ เมตริกตันขึ้น การร่างประกาศกระทรวงพาณิชย์ เรื่องข้อปฏิบัติเกี่ยวกับการใช้เครื่องชั่งแบบแท่นชั่งชนิดติดตรึงอยู่กับที่ซึ่งมีพิกัดตั้งแต่ ๒๐ เมตริกตันขึ้น
การร่างประกาศกระทรวงพาณิชย์ เรื่องข้อปฏิบัติเกี่ยวกับการใช้เครื่องชั่งแบบแท่นชั่งชนิดติดตรึงอยู่กับที่ซึ่งมีพิกัดตั้งแต่ ๒๐ เมตริกตันขึ้น

เกิดความเสียหายทั้งหมดเกี่ยวกับระบบสำรองทั้งหมด ซึ่งทำให้ไม่สามารถกู้ข้อมูลได้ เกิดความเสียหายทั้งหมดเกี่ยวกับระบบสำรองทั้งหมด ซึ่งทำให้ไม่สามารถกู้ข้อมูลได้
ผมได้ใส่ข้อมูลชั่วคราวซึ่งเป็นข้อมูลเก่าจากเครื่องของผมเพื่อให้เว็บไซด์ของสมาคมฯ (thaiweight.com) ดำเนินการได้ไปชั่วคราวก่อน และจะได้ปรึกษานายกสมาคมชั่งตวงวัดไทย และกรรมการบริหารเพื่อหาแนวทางแก้ปัญหาต่าง ๆ เพื่อดำเนินการเว็บไซด์สมาคมฯ ต่อไปได้ด้วยดี

เว็บบอร์ด

  หัวข้อคำถาม เข้าชม ผู้ตอบ
การกำหนดคุณสมบัติผู้ประกอบการธุรกิจเครื่องชั่ง
โดย : Chaisit   เมื่อ : 2015-08-06 12:17:50
55
0
สมาชิกสมาคมชั่งตวงวัดไทยประจำปีพ.ศ.2558
โดย : Chaisit   เมื่อ : 2015-05-19 21:51:16
169
0
ปรับปรุงทะเบียนสมาชิกสมาคมชั่งตวงวัดไทย
โดย : Chaisit   เมื่อ : 2015-04-07 14:02:29
162
0
พรบ.ชั่งตวงวัด 2557 ฉบับที่3
โดย : THANAWAT   เมื่อ : 2015-03-26 15:04:00
191
0
ขอถามเรื่องการชั่งรถ ภายในโรงงานครับ
โดย : ramaset   เมื่อ : 2015-03-25 16:49:55
175
1
วันนี้ ! เศษเงิน 1,000 บาท ของคุณ ซื้ออะไรได้บ้าง???
โดย : Chaisit   เมื่อ : 2015-03-01 22:24:31
181
0
ข่าว พรบ.ชั่งตวงวัด ประกาศราชกิจจานุเบกษาแล้ว
โดย : joke   เมื่อ : 2014-12-25 09:52:56
262
0
รายงานสรุป สัมมนาเชิงปฏิบัติการปรับปรุงโครงสร้างองค์กรชั่งตวงวัดของประเทศไทย
โดย : joke   เมื่อ : 2014-11-27 04:08:47
292
0
การจัดประชุมใหญ่และเลือกตั้งนายกสมาคมชั่งตวงวัดไทย
โดย : Chaisit   เมื่อ : 2014-11-05 07:39:47
286
0
ข่าว พระราชบัญญัติ ชั่ง ตวง วัด
โดย : joke   เมื่อ : 2014-10-03 05:00:16
332
1