สมาคมชั่งตวงวัดไทย โทร. 02 948 5703-6 โทรสาร 02 948 5707

สมาคมชั่งตวงวัดไทยข่าวและกิจกรรมสมาคมฯ

การชำระค่าธรรมเนียมผ่านทางระบบธนาคาร การชำระค่าธรรมเนียมผ่านทางระบบธนาคาร
ตามที่ กรมการค้าภายในมีนโยบายให้สำนักชั่งตวงวัด รับชำระค่าธรรมเนียมผ่านระบบบัญชีธนาคาร (Bill payment ) เพื่อให้รับรองนโยบายของรัฐบาลในการผลักดันให้การรับจ่ายเงินระหว่างหน่วยงานภาครัฐและเอกชนให้เป็นการรับจ่ายเงินทางอิเล็กทรอนิกส์

ระเบียบกรมการค้าภายในว่าด้วยหลักหลักเกณฑ์และวิธีการคืนเครื่องชั่งตวงวัดให้แก่เจ้าของหรือผู้ครอบครองเพื่อนำไปแก้ไขให้ถูกต้อง พ.ศ. 2559 ระเบียบกรมการค้าภายในว่าด้วยหลักหลักเกณฑ์และวิธีการคืนเครื่องชั่งตวงวัดให้แก่เจ้าของหรือผู้ครอบครองเพื่อนำไปแก้ไขให้ถูกต้อง พ.ศ. 2559
ตามที่กรมการค้าภายในได้ออกระเบียบกรมการค้าภายใน ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการคืนเครื่องชั่งตวงวัดให้แก่เจ้าของหรือผู้ครอบครองเพื่อนำไปแก้ไขให้ถูกต้อง พ.ศ. 2552 ลงวันที่ 2 พฤศจิกายน ...

รายงานผลการตรวจสอบเครื่องชั่งรถยนต์ตามโรงสี รายงานผลการตรวจสอบเครื่องชั่งรถยนต์ตามโรงสี
ตามที่สำนักกำกับและตรวจสอบเครื่องชั่ง ได้ประสานผ่านทาง LINE กลุ่มหัวหน้าสำนักงานฯ เรื่องข้าวออกจากโรงสีที่จังหวัดกำแพงเพชร กรณีที่ท่านปลัดกระทรวงพาณิชย์สั่งการให้ ท่านรองสุชาติ ...

เรื่อง การตรวจสอบและให้คํารับรองใหม่กรณีที่มีการเคลื่อนย้ายเครื่องชั่งตวงวัดชนิดติดตรึงอยู่กับที่ และมีการให้คํารับรองแล้ว พ.ศ. ๒๕๕๙ เรื่อง การตรวจสอบและให้คํารับรองใหม่กรณีที่มีการเคลื่อนย้ายเครื่องชั่งตวงวัดชนิดติดตรึงอยู่กับที่ และมีการให้คํารับรองแล้ว พ.ศ. ๒๕๕๙
ตามที่กระทรวงพาณิชย์ได้ออกประกาศกระทรวงพาณิชย์ เรื่อง กําหนดชนิดของเครื่องชั่งตวงวัดชนิดติดตรึงอยู่กับที่ที่มีการให้คํารับรองแล้ว เมื่อมีการเคลื่อนย้ายไปติดตั้งยังสถานที่แห่งใหม่ต้องได้รับการตรวจสอบความเที่ยงใหม่ พ.ศ. ๒๕๕๒ ลงวันที่ ...

เว็บบอร์ด

  หัวข้อคำถาม เข้าชม ผู้ตอบ
ตั้งใหม่ ใครมีหนังสือแบบนี้ ขายหรือหาดาวน์โหลดได้ที่ไหน
โดย : susu032   เมื่อ : 2016-09-23 21:03:28
57
1
ใครมีหนังสือแบบนี้ ขายหรือหาดาวน์โหลดได้ที่ไหน
โดย : susu032   เมื่อ : 2016-09-23 20:56:09
50
1
วิธีการโกง ตาชั่งของแม่ค้า ตลาด
โดย : 2014baza   เมื่อ : 2016-08-02 10:59:18
177
0
คณะทำงานศึกษาแนวทางการปฏิบัติเกี่ยวกับต้นแบบของเครื่องชั่งตวงวัดตามมาตรา ๒๑/๑
โดย : Chaisit   เมื่อ : 2015-11-27 09:27:06
407
2
จับสาวกดรีโมทโกงตราชั่งรับซื้อยาง
โดย : Chaisit   เมื่อ : 2015-11-05 21:48:44
480
1
ขอสอบถามครับการเรียกเจ้าหน้าที่ชั่งตวงวัดมาตรวจตราชั่งชั่งรถเสียค่าใช้จ่าย 8,000 บาทนี่ปร
โดย : Bunyong   เมื่อ : 2015-10-06 22:04:41
568
3
ด่วน! ขอเชิญประชุมร่วมกับผู้อำนวยการกลุ่มงานมาตรฐานเครื่องชั่ง
โดย : Chaisit   เมื่อ : 2015-10-05 20:46:47
427
0
การกำหนดคุณสมบัติผู้ประกอบการธุรกิจเครื่องชั่ง
โดย : Chaisit   เมื่อ : 2015-08-06 12:17:50
544
0
สมาชิกสมาคมชั่งตวงวัดไทยประจำปีพ.ศ.2558
โดย : Chaisit   เมื่อ : 2015-05-19 21:51:16
581
0
ปรับปรุงทะเบียนสมาชิกสมาคมชั่งตวงวัดไทย
โดย : Chaisit   เมื่อ : 2015-04-07 14:02:29
566
0