ข่าวสมาคมฯ

layer
layer sublayer
layer sublayer

ข่าวและกิจกรรมสมาคมฯ


คณะกรรมการสมาคมชั่งตวงวัดไทยเข้ามอบกระเช้าอวยพรปีใหม่ 2558 แก่ผู้บริหารกระทรวงพาณิชย์ คณะกรรมการสมาคมชั่งตวงวัดไทยเข้ามอบกระเช้าอวยพรปีใหม่ 2558 แก่ผู้บริหารกระทรวงพาณิชย์
คุณจรัญ จัดหงษา นายกสมาคมชั่งตวงวัดไทย พร้อมกรรมการและที่ปรึกษา เข้าพบคุณชุติมา บุญยประภัศร ปลัดกระทรวงพาณิชย์ และ คุณบุณยฤทธิ์ กัลยาณมิตร อธิบดีกรมการค้าภายใน เพื่อแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและมอบกระเช้าอวยพรปีใหม่ 2558 ณ กระทรวงพาณิชย์ เมื่อวันอังคารที่ 6 มกราคม 2558

รายงานสรุปสัมมนาเชิงปฏิบัติการปรับปรุงโครงสร้างองค์กรชั่งตวงวัดของประเทศไทยระหว่างวันที่ ๑ - ๒ ตุลาคม ๒๕๕๗ รายงานสรุปสัมมนาเชิงปฏิบัติการปรับปรุงโครงสร้างองค์กรชั่งตวงวัดของประเทศไทยระหว่างวันที่ ๑ - ๒ ตุลาคม ๒๕๕๗
รายงานสรุปสัมมนาเชิงปฏิบัติการปรับปรุงโครงสร้างองค์กรชั่งตวงวัดของประเทศไทยระหว่างวันที่ ๑ - ๒ ตุลาคม ๒๕๕๗ ณโรงแรมริชมอนด์ จังหวัดนนทบุรี

ที่ประชุม สนช. รับร่าง พ.ร.บ. มาตราชั่งตวงวัด ที่ประชุม สนช. รับร่าง พ.ร.บ. มาตราชั่งตวงวัด
การประชุมสภานิติบัญญัติแห่งชาติ (สนช.) วันที่ 18 กันยายน 2557 พิจารณาร่างพ.ร.บ.มาตราชั่งตวงวัด (ฉบับที่) พ.ศ.....โดย พล.อ.ฉัตรชัย สาริกัลยะ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ ชี้แจงหลักการและเหตุผลว่า กฎหมายดังกล่าวใช้มานาน สมควรปรับปรุงให้ทันสมัย สอดคล้องกับเศรษฐกิจ สังคม และสร้างความเป็นธรรมในการขายสินค้าเพื่อไม่ให้เกิดการเอารัดเอาเปรียบ


ประมวลภาพกิจกรรมสมาคมฯ


ภาพงานเลี้ยงสังสรรค์และการประชุมใหญ่ ประจำปีพุทธศักราช 2555/2556 ภาพงานเลี้ยงสังสรรค์และการประชุมใหญ่ ประจำปีพุทธศักราช 2555/2556
ภาพงานเลี้ยงสังสรรค์และการประชุมใหญ่ ประจำปีพุทธศักราช 2555/2556 วันเสาร์ที่ 6 เมษายน 2556 เวลา 18.00 - 22.00 น. ณ ภัตตาคารแวร์ซาย พาเลซ จังหวัดนนทบุรี
นายกสมาคมชั่งตวงวัดไทย พร้อมด้วยคณะกรรมการและที่ปรึกษา เข้าเยี่ยมชม การปรับเทียบตุ้มน้ำหนักขนาด 500 กก. นายกสมาคมชั่งตวงวัดไทย พร้อมด้วยคณะกรรมการและที่ปรึกษา เข้าเยี่ยมชม การปรับเทียบตุ้มน้ำหนักขนาด 500 กก.
นายกสมาคมชั่งตวงวัดไทย พร้อมด้วยคณะกรรมการและที่ปรึกษา เข้าเยี่ยมชม การปรับเทียบตุ้มน้ำหนักขนาด 500 กก. Class F2 ที่สำนักงานกลางชั่งตวงวัด กระทรวงพาณิชย์ เพื่อเตรียมส่งมอบให้แก่ศูนย์ชั่งตวงวัด 3 แห่ง ได้แก่ ศูนย์ขอนแก่น ศูนย์เชียงใหม่ และศูนย์ชลบุรี
ภาพสัมมนาการตรวจสอบเพื่อให้คำรับรองเครื่องชั่งรถยนต์ วันที่ 24 สิงหาคม 2555 ภาพสัมมนาการตรวจสอบเพื่อให้คำรับรองเครื่องชั่งรถยนต์ วันที่ 24 สิงหาคม 2555
สัมมนาการตรวจสอบเพื่อให้คำรับรองเครื่องชั่งรถยนต์ วันที่ 24 สิงหาคม 2555 โรงแรมริชมอนด์
ภาพอบรมสัมมนา สมาคมผู้ประกอบการเครื่องชั่งไทยและสำนักงานชั่งตวงวัดจังหวัดอุบลราชธานี ภาพอบรมสัมมนา สมาคมผู้ประกอบการเครื่องชั่งไทยและสำนักงานชั่งตวงวัดจังหวัดอุบลราชธานี
ภาพอบรมสัมมนา สมาคมผู้ประกอบการเครื่องชั่งไทยและสำนักงานชั่งตวงวัดจังหวัดอุบลราชธานี
ประมวลภาพงานประชุมใหญ่สามัญ ประจำปี 2553 วันที่ 23 ธันวาคม 2553 ณ โรงแรมริชมอนด์ ประมวลภาพงานประชุมใหญ่สามัญ ประจำปี 2553 วันที่ 23 ธันวาคม 2553 ณ โรงแรมริชมอนด์
ประมวลภาพงานประชุมใหญ่สามัญ ประจำปี 2553 วันที่ 23 ธันวาคม 2553 ณ โรงแรมริชมอนด์

 ค้นหา
  หัวข้อคำถาม เข้าชม ผู้ตอบ
ข่าว พรบ.ชั่งตวงวัด ประกาศราชกิจจานุเบกษาแล้ว
โดย : joke   เมื่อ : 2014-12-25 09:52:56
73
0
รายงานสรุป สัมมนาเชิงปฏิบัติการปรับปรุงโครงสร้างองค์กรชั่งตวงวัดของประเทศไทย
โดย : joke   เมื่อ : 2014-11-27 04:08:47
119
1
การจัดประชุมใหญ่และเลือกตั้งนายกสมาคมชั่งตวงวัดไทย
โดย : Chaisit   เมื่อ : 2014-11-05 07:39:47
119
0
ข่าว พระราชบัญญัติ ชั่ง ตวง วัด
โดย : joke   เมื่อ : 2014-10-03 05:00:16
165
1
ผู้เข้าร่วมประชุมเรื่อง กำหนดมาตรฐานเครื่องชั่ง และคุณสมบัติผู้ประกอบการ
โดย : joke   เมื่อ : 2014-09-16 02:58:45
202
1
พรบ. ชั่ง ตวง วัด
โดย : joke   เมื่อ : 2014-09-12 07:03:14
171
0
หนังสือ " พระราชบัญญัติมาตราชั่งตวงวัด พ.ศ.๒๕๔๒ "
โดย : Chaisit   เมื่อ : 2014-09-01 07:11:38
174
0
แนะนำหนังสือ ที่ผู้ประกอบการ ชั่ง ตวง วัด ทุกท่านควรมี
โดย : joke   เมื่อ : 2014-07-21 02:56:20
246
0
ทดสอบการโพสรูปภาพที่ชื่อเป็นภาษาไทย ในรูปแบบ GIF และ JPG
โดย : warawat   เมื่อ : 2014-07-17 05:03:34
221
1
logo สมาคมสำหรับสมาชิก
โดย : joke   เมื่อ : 2014-07-16 08:46:14
259
1