layer
layer sublayer
layer sublayer

ข่าวและกิจกรรมสมาคมฯ


ขอเรียนเชิญผู้ประกอบการเครื่องชั่งเข้าร่วมประชมเพื่อแสดงความคิดเห็นและข้อเสนอแนะในการจัดทำมาตรฐานแท่นชั่งรถยนต์ ขอเรียนเชิญผู้ประกอบการเครื่องชั่งเข้าร่วมประชมเพื่อแสดงความคิดเห็นและข้อเสนอแนะในการจัดทำมาตรฐานแท่นชั่งรถยนต์
สมาคมชั่งตวงวัดไทย ขอเรียนเชิญผู้ประกอบการเครื่องชั่งเข้าร่วมประชมเพื่อแสดงความคิดเห็นและข้อเสนอแนะในการจัดทำมาตรฐานแท่นชั่งรถยนต์ และข้อกำหนดที่แก้ไขใหม่เกี่ยวกับการตรวจสอบให้คำรับรองเครื่องชั่งรถยนต์ ในวันจันทร์ที่ 16 มิถุนายน 2557

สมาคมฯ ขอเลื่อนการประชุมใหญ่สามัญ ประจำปี 2556 สมาคมฯ ขอเลื่อนการประชุมใหญ่สามัญ ประจำปี 2556
ขอเลื่อนการประชุมใหญ่สามัญ ประจำปี 2556 เนื่องจากเกิดเหตุการณ์ไม่สงบในประเทศ ทางสมาคมฯ ขอเลื่อนการประชุมใหญ่สามัญ ประจำปี 2556

การประชุมร่วม เจ้าหน้าที่และผู้ประกอบการเครื่องชั่ง การประชุมร่วม เจ้าหน้าที่และผู้ประกอบการเครื่องชั่ง
การประชุมร่วม เจ้าหน้าที่และผู้ประกอบการเครื่องชั่ง เรื่องการตรวจสอบให้คำรับรองเครื่องชั่งที่มีส่วนแสดงค่าน้ำหนักที่ต่อออกมาภายนอก (remote display)


ประมวลภาพกิจกรรมสมาคมฯ


ภาพงานเลี้ยงสังสรรค์และการประชุมใหญ่ ประจำปีพุทธศักราช 2555/2556 ภาพงานเลี้ยงสังสรรค์และการประชุมใหญ่ ประจำปีพุทธศักราช 2555/2556
ภาพงานเลี้ยงสังสรรค์และการประชุมใหญ่ ประจำปีพุทธศักราช 2555/2556 วันเสาร์ที่ 6 เมษายน 2556 เวลา 18.00 - 22.00 น. ณ ภัตตาคารแวร์ซาย พาเลซ จังหวัดนนทบุรี
นายกสมาคมชั่งตวงวัดไทย พร้อมด้วยคณะกรรมการและที่ปรึกษา เข้าเยี่ยมชม การปรับเทียบตุ้มน้ำหนักขนาด 500 กก. นายกสมาคมชั่งตวงวัดไทย พร้อมด้วยคณะกรรมการและที่ปรึกษา เข้าเยี่ยมชม การปรับเทียบตุ้มน้ำหนักขนาด 500 กก.
นายกสมาคมชั่งตวงวัดไทย พร้อมด้วยคณะกรรมการและที่ปรึกษา เข้าเยี่ยมชม การปรับเทียบตุ้มน้ำหนักขนาด 500 กก. Class F2 ที่สำนักงานกลางชั่งตวงวัด กระทรวงพาณิชย์ เพื่อเตรียมส่งมอบให้แก่ศูนย์ชั่งตวงวัด 3 แห่ง ได้แก่ ศูนย์ขอนแก่น ศูนย์เชียงใหม่ และศูนย์ชลบุรี
ภาพสัมมนาการตรวจสอบเพื่อให้คำรับรองเครื่องชั่งรถยนต์ วันที่ 24 สิงหาคม 2555 ภาพสัมมนาการตรวจสอบเพื่อให้คำรับรองเครื่องชั่งรถยนต์ วันที่ 24 สิงหาคม 2555
สัมมนาการตรวจสอบเพื่อให้คำรับรองเครื่องชั่งรถยนต์ วันที่ 24 สิงหาคม 2555 โรงแรมริชมอนด์
ภาพอบรมสัมมนา สมาคมผู้ประกอบการเครื่องชั่งไทยและสำนักงานชั่งตวงวัดจังหวัดอุบลราชธานี ภาพอบรมสัมมนา สมาคมผู้ประกอบการเครื่องชั่งไทยและสำนักงานชั่งตวงวัดจังหวัดอุบลราชธานี
ภาพอบรมสัมมนา สมาคมผู้ประกอบการเครื่องชั่งไทยและสำนักงานชั่งตวงวัดจังหวัดอุบลราชธานี
ประมวลภาพงานประชุมใหญ่สามัญ ประจำปี 2553 วันที่ 23 ธันวาคม 2553 ณ โรงแรมริชมอนด์ ประมวลภาพงานประชุมใหญ่สามัญ ประจำปี 2553 วันที่ 23 ธันวาคม 2553 ณ โรงแรมริชมอนด์
ประมวลภาพงานประชุมใหญ่สามัญ ประจำปี 2553 วันที่ 23 ธันวาคม 2553 ณ โรงแรมริชมอนด์

 ค้นหา
  หัวข้อคำถาม เข้าชม ผู้ตอบ
ข่าว พระราชบัญญัติ ชั่ง ตวง วัด
โดย : joke   เมื่อ : 2014-10-03 05:00:16
44
0
ผู้เข้าร่วมประชุมเรื่อง กำหนดมาตรฐานเครื่องชั่ง และคุณสมบัติผู้ประกอบการ
โดย : joke   เมื่อ : 2014-09-16 02:58:45
88
1
พรบ. ชั่ง ตวง วัด
โดย : joke   เมื่อ : 2014-09-12 07:03:14
71
0
หนังสือ " พระราชบัญญัติมาตราชั่งตวงวัด พ.ศ.๒๕๔๒ "
โดย : Chaisit   เมื่อ : 2014-09-01 07:11:38
76
0
แนะนำหนังสือ ที่ผู้ประกอบการ ชั่ง ตวง วัด ทุกท่านควรมี
โดย : joke   เมื่อ : 2014-07-21 02:56:20
141
0
ทดสอบการโพสรูปภาพที่ชื่อเป็นภาษาไทย ในรูปแบบ GIF และ JPG
โดย : warawat   เมื่อ : 2014-07-17 05:03:34
121
1
logo สมาคมสำหรับสมาชิก
โดย : joke   เมื่อ : 2014-07-16 08:46:14
164
1
ควรทำอย่างไร เมื่อเจ้าหน้าที่ ละเมิดสิทธิ
โดย : theteu   เมื่อ : 2014-07-08 09:58:35
166
2
ร่วมทำบุญครบ 100 วัน การจากไปของคุณสมพร โล่ห์ชิงชัยฤทธิ์
โดย : Chaisit   เมื่อ : 2014-07-08 06:02:26
116
0
มาตรฐานเครื่องชั่ง
โดย : joke   เมื่อ : 2014-07-03 03:28:03
182
1