layer
layer sublayer
layer sublayer

ข่าวและกิจกรรมสมาคมฯ


การประชุมร่วม เจ้าหน้าที่และผู้ประกอบการเครื่องชั่ง การประชุมร่วม เจ้าหน้าที่และผู้ประกอบการเครื่องชั่ง
การประชุมร่วม เจ้าหน้าที่และผู้ประกอบการเครื่องชั่ง เรื่องการตรวจสอบให้คำรับรองเครื่องชั่งที่มีส่วนแสดงค่าน้ำหนักที่ต่อออกมาภายนอก (remote display)

นายกสมาคมชั่งตวงวัดไทย พร้อมที่ปรึกษาและกรรมการ เข้าร่วมพิธีทำลายและจำหน่ายซากเครื่องชั่งสปริง นายกสมาคมชั่งตวงวัดไทย พร้อมที่ปรึกษาและกรรมการ เข้าร่วมพิธีทำลายและจำหน่ายซากเครื่องชั่งสปริง
นายกสมาคมชั่งตวงวัดไทย พร้อมที่ปรึกษาและกรรมการ เข้าร่วมพิธีทำลายและจำหน่ายซากเครื่องชั่งสปริง ณ สำนักชั่งตวงวัด กระทรวงพาณิชย์ เมื่อวันที่ 6 พฤศจิกายน 2556

ประกาศกระทรวงพาณิชย์ เรื่อง กำหนดให้ส่วนประกอบของเครื่องชั่งที่เป็นส่วนแสดงค่าเป็นเครื่องชั่ง พ.ศ. ๒๕๕๖ ประกาศกระทรวงพาณิชย์ เรื่อง กำหนดให้ส่วนประกอบของเครื่องชั่งที่เป็นส่วนแสดงค่าเป็นเครื่องชั่ง พ.ศ. ๒๕๕๖
เพื่อให้การกำกับดูแลการใช้เครื่องชั่งแบบแท่นชั่งที่ติดตรึงกับที่ซึ่งมีพิกัดกำลังตั้งแต่ยี่สิบ เมตริกตันขึ้นไป ที่ใช้ในการซื้อขายหรือแลกเปลี่ยนสินค้ากับผู้อื่น หรือการให้บริการชั่ง หรือการใช้เครื่องชั่งเพื่อประโยชน์ในการคำนวณค่าตอบแทน ค่าภาษีอากรและค่าธรรมเนียม เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ


ประมวลภาพกิจกรรมสมาคมฯ


ภาพงานเลี้ยงสังสรรค์และการประชุมใหญ่ ประจำปีพุทธศักราช 2555/2556 ภาพงานเลี้ยงสังสรรค์และการประชุมใหญ่ ประจำปีพุทธศักราช 2555/2556
ภาพงานเลี้ยงสังสรรค์และการประชุมใหญ่ ประจำปีพุทธศักราช 2555/2556 วันเสาร์ที่ 6 เมษายน 2556 เวลา 18.00 - 22.00 น. ณ ภัตตาคารแวร์ซาย พาเลซ จังหวัดนนทบุรี
นายกสมาคมชั่งตวงวัดไทย พร้อมด้วยคณะกรรมการและที่ปรึกษา เข้าเยี่ยมชม การปรับเทียบตุ้มน้ำหนักขนาด 500 กก. นายกสมาคมชั่งตวงวัดไทย พร้อมด้วยคณะกรรมการและที่ปรึกษา เข้าเยี่ยมชม การปรับเทียบตุ้มน้ำหนักขนาด 500 กก.
นายกสมาคมชั่งตวงวัดไทย พร้อมด้วยคณะกรรมการและที่ปรึกษา เข้าเยี่ยมชม การปรับเทียบตุ้มน้ำหนักขนาด 500 กก. Class F2 ที่สำนักงานกลางชั่งตวงวัด กระทรวงพาณิชย์ เพื่อเตรียมส่งมอบให้แก่ศูนย์ชั่งตวงวัด 3 แห่ง ได้แก่ ศูนย์ขอนแก่น ศูนย์เชียงใหม่ และศูนย์ชลบุรี
ภาพสัมมนาการตรวจสอบเพื่อให้คำรับรองเครื่องชั่งรถยนต์ วันที่ 24 สิงหาคม 2555 ภาพสัมมนาการตรวจสอบเพื่อให้คำรับรองเครื่องชั่งรถยนต์ วันที่ 24 สิงหาคม 2555
สัมมนาการตรวจสอบเพื่อให้คำรับรองเครื่องชั่งรถยนต์ วันที่ 24 สิงหาคม 2555 โรงแรมริชมอนด์
ภาพอบรมสัมมนา สมาคมผู้ประกอบการเครื่องชั่งไทยและสำนักงานชั่งตวงวัดจังหวัดอุบลราชธานี ภาพอบรมสัมมนา สมาคมผู้ประกอบการเครื่องชั่งไทยและสำนักงานชั่งตวงวัดจังหวัดอุบลราชธานี
ภาพอบรมสัมมนา สมาคมผู้ประกอบการเครื่องชั่งไทยและสำนักงานชั่งตวงวัดจังหวัดอุบลราชธานี
ประมวลภาพงานประชุมใหญ่สามัญ ประจำปี 2553 วันที่ 23 ธันวาคม 2553 ณ โรงแรมริชมอนด์ ประมวลภาพงานประชุมใหญ่สามัญ ประจำปี 2553 วันที่ 23 ธันวาคม 2553 ณ โรงแรมริชมอนด์
ประมวลภาพงานประชุมใหญ่สามัญ ประจำปี 2553 วันที่ 23 ธันวาคม 2553 ณ โรงแรมริชมอนด์

 ค้นหา
  หัวข้อคำถาม เข้าชม ผู้ตอบ
ร่วมอาลัยการจากไปของคุณสมพร โล่ห์ชิงชัยฤทธิ์
โดย : Chaisit   เมื่อ : 2014-04-14 04:12:41
56
1
ร่วมอธิษฐานและส่งกำลังใจให้คุณสมพร โล่ห์ชิงชัยฤทธิ์
โดย : Chaisit   เมื่อ : 2014-04-11 12:57:07
31
0
การประชุมใหญ่ประจำปีพ.ศ.2556/2557และการเลือกตั้งนายกสมาคมฯ
โดย : Chaisit   เมื่อ : 2014-02-24 20:40:16
170
2
คุณวิทยา รักญาติ ป่วยรักษาตัวที่โรงพยาบาลสมุทรสาคร
โดย : Chaisit   เมื่อ : 2014-02-18 21:52:22
112
1
กำหนดการพระราชทานเพลิงศพคุณแม่สมถวิล สร้อยทอง
โดย : Chaisit   เมื่อ : 2013-11-24 10:22:29
225
0
เชิญร่วมประชุม เรื่อง REMOTE DISPLAY
โดย : Chaisit   เมื่อ : 2013-11-04 21:25:07
236
0
คุณพ่อของคุณสุเมธ วงศ์กระสันต์ ถึงแก่อนิจกรรม
โดย : Chaisit   เมื่อ : 2013-05-16 17:18:26
442
0
รายชื่อสมาชิกบน Website สมาคมชั่งตวงวัดไทย
โดย : Chaisit   เมื่อ : 2013-05-08 16:12:42
387
0
ใบเสร็จรับเงินงานประชุมใหญ่ประจำปี 2555/2556
โดย : Chaisit   เมื่อ : 2013-05-08 16:06:39
320
0
ด่วน! ส่งแบบตอบรับกลับภายในวันพุธที่ 17 เมษายน 2556
โดย : Chaisit   เมื่อ : 2013-04-15 23:08:33
336
0